Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Historija Univerziteta 
Menadžment Univerziteta 
Senat 
Dokumenti Univerziteta 
Kontakti Univerziteta u Zenici 
Kako nas pronaći 
Fakulteti 
Katedre 
Instituti 
Centri 
Centar za inovativnost i preduzetništvo 
Studentski centar 
Univerzitetska biblioteka 
Događanja na Univerzitetu 
Konkurs za upis studenata 
Projekti 
Konferencije 
Časopisi Univerziteta 
Doktorske teze 
Međunarodna saradnja
Konkursi 
Brucoški vodič 
Konkurs za upis studenata 
E-mail za studente 
Unija studenata 
Stipendije 
Studentski centar 
Dokumenti 
Konferencije 
Projekti 
Serijske publikacije Univerziteta (časpopisi i zbornici radova)
Doktorske teze 
Konkursi
Godišnji izvještaji
Osnovna dokumenta (PDF 480k) 
O Bolonjskom procesu 
ECTS 
Reforma obrazovanja 
Rektorska konferencija 
Evropska univerzitetska regulativa 
Aktuelnosti 
Sistem kvaliteta na UNZE 
Jačanje sistema kvaliteta u BIH 
Asocijacije za kvalitet 
Iz Kancelarije menadžera kvaliteta 
Kancelarija za razvoj karijera i kompetencija 
Kontakti Univerziteta u Zenici 
Kontakti u BiH 
Korisne Web adrese 


brucoški vodič

ISSS

Univerzitetski sportski savez studenata Zenica

Tempus projekti UNZETempus projekti UNZE

Informacijski paket za studente Događanja na Univerzitetu u ZeniciMisija i vizija Univerziteta

 

Aktuelnosti:
Događanja na Univerzitetu... -novo -

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika -novo -

Najave odbrana doktorskih disertacija -novo -

Dokumenti iz oblasti nauke

Stipendije... -novo -

Senat usvojio Odluku o produženju roka za okončanje započetog studija za studente upisane po nastavnom planu i programu do akademske 2004/2005. godine -novo -

Obavijest o Ljetnoj akademiji Olimpija 2014 (Olympia Summer Academy 2014) -novo -


Odluke o visini troškova školarine i drugih usluga na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini

Statut, pravilnici, poslovnici i drugi dokumenti Univerziteta u Zenici

Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini

Spisak indeksiranih časopisa u BiH, Hrvatskoj i Srbiji

Obavijest za nastavno osoblje i studente (kriteriji i indikatori za akreditaciju NPP)

Izvještaj o rezultatima ankete za ocjenu studentskog opterećenja

Konferencije / Conferences:
Druga obavijest - Kulturni identitet u digitalnom dobu / Second announcement - Cultural Identity in the Digital Era
Zenica, April 2014.
Ostale konferencije
u organizaciji
Univerziteta u Zenici...


PogOdak
 
unze.ba BH web

CCML

Pilot projekat CAREER CENTRE
Centar za razvoj karijera studenata Univerziteta u Zenici
Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici
Enterpreneurship and Innovation Centre at the University of Zenica
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

Stipendije...

 Fakultet za metalurgiju i materijale  | Mašinski fakultet  | Filozofski fakultet  | Ekonomski fakultet  | Pravni fakultet  | Zdravstveni fakultet  | Islamski pedagoški fakultet  | Politehnički fakultet  | Studentski centar  | Metalurški institut  

Bandwidth Monitor Bosansko narodno pozorište Zenica Ured Vijeća Evrope u BiH Academic Information Network for SE Europe Asocijacija za kvalitet u BiH search.ebscohost.com ej.iop.org www.cobiss.ba www.hea.gov.ba Live@edu CEEPUS II Registar istraživača i institucija u FBiH Katedra za automatizaciju i metrologiju 4 International Colleges & Universities Aktuelizirano: 22.04.2014
webmaster